Hòa Bình: Nhiều sai phạm trong quy hoạch xây dựng, quản lý tại một số dự án

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành Kết luận thanh tra UBND tỉnh Hòa Bình trong công tác quản lý Nhà nước ngành xây dựng. Thanh tra Bộ Xây dựng cho rằng đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hòa Bình đến năm 2035 ...

11 12 13 14 15 16 17 

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác