Hòa Bình: Cần làm rõ dấu hiệu “lừa đảo” của chủ đầu tư khi thực hiện dự án Ohara Villas & Resort

Trong vòng 15 năm, với chiêu bài mua gom đất của người dân rồi “vẽ” ra dự án mang tên Ohara Villas & Resort (xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), sau đó tổ chức hội thảo kêu gọi các nhà đầu tư ký hợp đồng đầu tư tài chính vào dự án...

25 26 27 28 29 30 

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác