Hàng loạt dự án chậm tiến độ gây lãng phí lớn

Sau khi thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối với các doanh nghiệp, cá nhân thuê đất trên địa bàn huyện Kim Bôi, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã phát hiện hàng loạt sai phạm

Hàng loạt dự án chậm tiến độ gây lãng phí lớn

Hàng loạt dự án chậm tiến độ gây lãng phí lớn

Xem thêm tin khác