Hàng loạt căn nhà "mọc” trên đất nông nghiệp: “Chưa thấy hết trách nhiệm của mình...”

Để người dân lấn chiếm, xây dựng 64 công trình, nhà trái phép trên đất nông nghiệp do Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng quản lý, nhưng nhiều năm nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, nên vụ việc ngày càng phức tạp khiến cho công tác xử lý của các ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác