Hải Phòng: Cần làm rõ nhiều dự án tại khu công nghiệp xây dựng không phép?

Ngày 27/12/2019, UBND TP Hải Phòng thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng và tính tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp An Dương.

Xem thêm tin khác