Hải Dương: Dự án Khu dân cư Nam Thắng được giao đất không qua đấu giá

Cần phải làm rõ việc giao đất cho Dự án Khu dân cư Nam Thắng, thành phố Chí Linh không qua đấu giá là điều cần thiết và là trách nhiệm của UBND tỉnh Hải Dương ngay lúc này để tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

30 31 32 33 34 35 36

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác