Hà Nội: Tràn lan kho xưởng, sân bóng trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án

Trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện tồn tại nhiều kho xưởng, sân bóng trái phép trên đất nông nghiệp và đất dự án. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan, ảnh hưởng vấn đề an ninh trật tự mà còn cho thấy những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý...

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Capture 

Xem thêm tin khác