Hà Nội: KĐT Hoàng Văn Thụ về tay UDIC và Lã Vọng không qua đấu thầu

Được giao làm đồng chủ đầu tư KĐT Hoàng Văn Thụ từ năm 2004. Theo KLTTP, dự án này được UDIC “thâu tóm” mà không thông qua đấu giá và dính hàng loạt sai phạm

31

32

33

34

35

36

37

 

Xem thêm tin khác