Hà Nội: Chợ tiền tỷ bỏ không, tiểu thương buôn bán ngoài lề đường

Dự án chợ Phú Mỹ sử dụng 100% vốn ngân sách của huyện, được đầu tư xây dựng đưa vào khai thác từ năm 2016. Sau khi dự án xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động nhiều năm nay không mang lại hiệu quả khi hàng loạt tiểu thưowng hoạt động beben ngoài lề đường.

34 35 36 37 38 39 

Xem thêm tin khác