GPBank lên tiếng trước thông tin Trưởng phòng giao dịch tự khắc dấu chữ ký, lập tài khoản “khống”

Trưởng phòng giao dịch thuộc một chi nhánh tại Hà Nội của Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) bị phản ánh tự ý khắc dấu chữ ký, ký giả chữ ký của khách hàng, lập tài khoản “khống” để rút tiền. GPBank đã tiến hành đầy đủ các bước theo quy định

GPBank lên tiếng trước thông tin Trưởng phòng giao dịch tự khắc dấu chữ ký, lập tài khoản “khống”

GPBank lên tiếng trước thông tin Trưởng phòng giao dịch tự khắc dấu chữ ký, lập tài khoản “khống”

GPBank lên tiếng trước thông tin Trưởng phòng giao dịch tự khắc dấu chữ ký, lập tài khoản “khống”

GPBank lên tiếng trước thông tin Trưởng phòng giao dịch tự khắc dấu chữ ký, lập tài khoản “khống”

GPBank lên tiếng trước thông tin Trưởng phòng giao dịch tự khắc dấu chữ ký, lập tài khoản “khống”

GPBank lên tiếng trước thông tin Trưởng phòng giao dịch tự khắc dấu chữ ký, lập tài khoản “khống”

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác