Eurowindow và những mảnh đất vàng trong sự “hoài nghi”?

Với tham vọng phát triển BĐS tỉnh lẻ, Eurowindow liên tục ôm được nhiều vị trí đất vàng một cách dễ dàng, tuy nhiên rất nhiều dự án đã xuất hiện vi phạm và giá trị chênh lệch đầu tư “quá thấp” so với thị trường.

Eurowindow và những mảnh đất vàng trong sự “hoài nghi”?

Eurowindow và những mảnh đất vàng trong sự “hoài nghi”?

Eurowindow và những mảnh đất vàng trong sự “hoài nghi”?

Eurowindow và những mảnh đất vàng trong sự “hoài nghi”?

Eurowindow và những mảnh đất vàng trong sự “hoài nghi”?

Eurowindow và những mảnh đất vàng trong sự “hoài nghi”?

Eurowindow và những mảnh đất vàng trong sự “hoài nghi”?

Eurowindow và những mảnh đất vàng trong sự “hoài nghi”?

Eurowindow và những mảnh đất vàng trong sự “hoài nghi”?

 

Eurowindow và những mảnh đất vàng trong sự “hoài nghi”?

Eurowindow và những mảnh đất vàng trong sự “hoài nghi”?

Eurowindow và những mảnh đất vàng trong sự “hoài nghi”?

Eurowindow và những mảnh đất vàng trong sự “hoài nghi”?

Eurowindow và những mảnh đất vàng trong sự “hoài nghi”?

Eurowindow và những mảnh đất vàng trong sự “hoài nghi”?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác