Doanh nghiệp đua nhau san nền, đổ kè "bức tử" hồ Đại Lải

Kết luận của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNN) chỉ rõ, doanh nghiệp triển khai các dự án tại hồ Đại Lải đã san nền, đổ đất trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước mà không có giấy phép hoạt động.

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Xem thêm tin khác