Danko Group có đang biến lãnh đạo TP Sông Công Thành “bù nhìn”?

Chưa được giao đất nhưng Danko Group vẫn đang triển khai xây dựng dự án khu nhà ở phường Bách Quang của tập đoàn Danko, nằm trên địa bàn phường Bách Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Tập đoàn Danko có đang biến lãnh đạo TP Sông Công thành “bù nhìn”?

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác