Cựu binh Thành cổ Quảng Trị nghi ngờ ông Lê Vĩnh Tân – Bộ trưởng Bộ Nội vụ “đồng lõa” với tướng rởm Lê Xuân Tánh

Không chịu thực thi Quyết định giải tán Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị 1972 do tướng rởm Lê Xuân Tánh cầm đầu, các cựu chiến binh thực thụ của thành cổ Quảng Trị nghi ngờ Bộ trưởng Bộ Nội vụ "đồng lõa"...

Tròn nửa năm Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 70/QĐ-BNV (ngày 21/01/2020) về việc giải thể Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 (Hội CSTCQT 1972) do ông Lê Xuân Tánh làm Chủ tịch. Song, đến nay tướng rởm Lê Xuân Tánh vẫn tiếp tục tìm cách trục lợi trên danh tiếng của Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị.

Cựu binh Thành cổ Quảng Trị nghi ngờ ông Lê Vĩnh Tân – Bộ trưởng Bộ Nội vụ “đồng lõa” với tướng rởm Lê Xuân Tánh

Dấu hiệu tiếp tay, đồng lõa với Lê Xuân Tánh

Theo tố cáo của Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 48 Thạch Hãn – Quảng Trị (Ban LLCCB 48), mặc dù Bộ Nội vụ đã có Quyết định giải thể Hội CSTCQT 1972 nhưng ông Lê Xuân Tánh – Chủ tịch Hội này vẫn không được thi hành nghiêm chỉnh, biểu hiện: Hội CSTCQT 1972 vẫn treo biển hiệu Trụ sở chính tại Hà Nội và biển hiệu Văn phòng Đại diện tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Con dấu vẫn chưa chịu nộp về Bộ Công an, vẫn giữ để sử dụng trong hoạt động của Hội này; Tài sản và Tài chính chưa chịu kiểm kê, tất toán để báo cáo nộp tồn quỹ về Bộ Tài chính theo quy định của Quyết định số 70/QĐ-BNV.

Mới đây nhất, ngày 16/6/2020 ông Lê Xuân Tánh tiếp tục sử dụng con dấu của Hội ký văn bản gửi Hội các tỉnh, thành phố, Liên chi Hội, Chi hội thuộc Hội CSTCQT 1972 để yêu cầu báo cáo kết quả làm nhà “Ấm tình đồng đội”.

Theo Ban LLCCB 48, Bộ Nội vụ đã không kiên quyết chỉ đạo buộc Hội CSTCQT 1972 nghiêm chỉnh thực hiện giải thể; Bộ trưởng Bộ Nội vụ còn làm ngơ, bỏ ngỏ, không sát sao đôn đốc để kéo dài việc thực thi pháp luật.

Ban LLCCB 48 do Đại tá Trần Ngọc Long là Trưởng ban được biết: “Ông Lê Vĩnh Tân – Bộ Trưởng Bộ Nội vụ đã có ý định muốn lật ngược nội dung đúng đắn, xác đáng việc giải thể Hội CSTCQT 1972 đã được các Bộ, Ngành đồng tình cùng Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ thông qua, đồng ý việc giải thể Hội CSTCQT 1972 do đã vi phạm nghiêm trọng quy định Pháp luật và Điều lệ Hội”.

Cựu binh Thành cổ Quảng Trị nghi ngờ ông Lê Vĩnh Tân – Bộ trưởng Bộ Nội vụ “đồng lõa” với tướng rởm Lê Xuân Tánh

Trụ sở của Hội CSTCQT 1972 tại Mê Linh, Hà Nội.

Theo khẳng định của Ban LLCCB 48 thay cho việc điều hành buộc Hội CSTCQT 1972 thực thi giải thể ông Lê Vĩnh Tân đang buông lỏng và có dấu hiệu lật ngược quyết định số 70/QĐ-BNV, đó là:
1- Cho phép Hội CSTCQT 1972 của Lê Xuân Tánh có cơ hội khắc phục những vi phạm thông qua việc hủy nội dung giải thể Hội CSTCQT 1972 nêu tại Quyết định số 70/QĐ-BNV (?).
2- Bổ sung nội dung phê bình Hội CSTCQT 1972 về những vi phạm đã nêu tại Thông báo kết luận (?).
3- Yêu cầu Hội CSTCQT 1972 tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý tập thể, cá nhân để sảy ra những vi phạm (?).
4- Có thời hạn cho Hội CSTCQT 1972 khắc phục … để Bộ Nội vụ xem xét cho phép tổ chức đại hôi (?).

Các CCB trung đoàn 48 Thạch Hãn – Quảng Trị đặt câu hỏi: Những ý định trên do cơ quan tham mưu của Bộ Nội vụ đề xuất hay do chính ý định của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ đặt ra? “Trong khi Hội CSTCQT 1972 không chịu thi hành Quyết định giải thể (Quyết định số 70/QĐ-BNV) đã bộc lộ rõ chính ông Lê Vĩnh Tân là người đứng đầu ngành Nội vụ trong Chính phủ đã không nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật của Nhà nước (?) Dấu hiệu trên đã thể hiện ông Lê Vĩnh Tân đang tiếp tay, đồng lõa với ông Lê Xuân Tánh trong việc không thực thi giải thể”, các CCB Trung đoàn 48 khẳng định.

Một biểu hiện hiển nhiên nữa, đó là ông Lê Vĩnh Tân không trả lời hai (02) văn thư ngày 23/5/2020 và 08/6/2020 của Ban LLCCB 48 hỏi và yêu cầu Ông trả lời vì sao, vì cái gì Ông không kiên quyết điều hành HCSTCQT thi hành nghiêm chỉnh Quyết định giải thể số 70/QĐ-BNV theo dúng quy định của pháp luật (?) Ông Lê Vĩnh Tân vẫn làm ngơ, không trả lời Ban LLCCB48.

Đại tá Long Ngọc – Trưởng ban Ban LLCCB 48 đặt câu hỏi: “Phải chăng ông Lê Vĩnh Tân đã vướng vào hành vi hối lộ của Lê Xuân Tánh trong sự vụ này? Điều mà chúng tôi những Chiến sĩ đã từng Bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 hết sức bất bình buộc phải nghĩ về hành vi không trong sáng của Ông như thế!”.

Tướng rởm Lê Xuân Tánh là ai?

Theo tìm hiểu của PV, ông Lê Xuân Tánh nguyên là Phó GĐ Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Trị. Với tư cách là Phó GĐ Sở Nội Vụ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Trị, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2012 ông Lê Xuân Tánh đã ký hàng trăm tờ trình đề nghị UBND tỉnh tặng “Kỷ niệm chương chiến sỹ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972” cho hàng chục nghìn người không đúng thẩm thẩm quyền.
 
Ông Lê Xuân Tánh bị phát hiện không phải là sĩ quan Quân đội nhân dân VN, phát biểu tại Đại hội thành lập Hội CSTCQT 1972 nhiệm kỳ 2013 – 2018 ngày 19/7/2013.

Ông Lê Xuân Tánh bị phát hiện không phải là sĩ quan Quân đội nhân dân VN, phát biểu tại Đại hội thành lập Hội CSTCQT 1972 nhiệm kỳ 2013 – 2018 ngày 19/7/2013.

Năm 2011, tỉnh Quảng Trị cho phép thành lập “Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972” do ông Lê Xuân Tánh làm Chủ tịch. Lợi dụng vị trí này, trong năm 2012 ông Lê Xuân Tánh tự ý đặt làm 8.000 Kỷ niệm chương, tự ký giấy chứng nhận và tổ chức trao tặng “Kỷ niệm chương chiến sỹ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972” cho nhiều cá nhân. Chính nhờ dựa vào việc “ban phát” vô tội vạ Kỷ niệm chương, ông Lê Xuân Tánh đã mở rộng được mối quan hệ với nhiều nơi, lãnh đạo các cấp.
Ông Lê Xuân Tách đã lợi dụng việc tặng Kỷ niệm chương để mở rộng quan hệ với các cấp lãnh đạo.

Ông Lê Xuân Tách đã lợi dụng việc tặng Kỷ niệm chương để mở rộng quan hệ với các cấp lãnh đạo.

Quá trình hoạt động Hội CSTCQT 1972 (do tỉnh Quảng Trị thành lập), ông Lê Xuân Tánh đã không ngừng lợi dụng danh nghĩa Chủ tịch Hội đề cao, khuyếch trương bản thân và trục lợi. Tiền hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân cho Hội CSTCQT 1972 được ông Tánh chi tiêu vô tội vạ vì vợ và con ông trực tiếp đứng ra quản lý, thu chi… Trước những việc làm không rõ ràng, không minh bạch của ông Tánh gây bức xúc dư luận, đặc biệt là những cựu chiến binh thực sự của thành cổ Quảng Trị, ngày 11/4/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị ra Thông báo giao UBND tỉnh hủy bỏ QĐ về việc cho phép thành lập Hội CSTCQT 1972 để tổ chức lại theo hướng lập Ban Liên lạc chiến sỹ thành cổ Quảng Trị…
Nhiều tổ chức, cá nhân đã tin tưởng ủng hộ tài chính cho hội của ông Lê Xuân Tánh.

Nhiều tổ chức, cá nhân đã tin tưởng ủng hộ tài chính cho hội của ông Lê Xuân Tánh.

Trong khi UBND tỉnh Quảng Trị chưa kịp ra quyết định, thì rất nhanh ông Lê Xuân Tánh đã ôm hồ sơ, giấy tờ chạy ra Hà Nội và tổ chức “Đại hội thành lập” Hội chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972 nhiệm kỳ 2013 – 2018 vào ngày 19/7/2013. Khi báo chí, truyền hình đưa tin về việc thành lập Hội này thì lãnh đạo tỉnh Quảng Trị mới té ngửa ra là Hội CSTCQT 1972 của tỉnh đã bị lấy mất.
 
Cũng ngay khi tin Hội CSTCQT 1972 nhiệm kỳ 2013 – 2018 được loan đi, Ban LLCCB Trung đoàn 48 – Thạch Hãn đã vô cùng bức xúc có văn bản kiến nghị khẳng định: “Hầu hết các ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ, đặc biệt cả 3 ông Phó chủ tịch Hội đều không phải là chiến sỹ thành cổ Quảng Trị, cá biệt ông Lê Xuân Tách không phải là quân nhân trong Quân đội NDVN, không phải là chiến sĩ thành cổ Quảng Trị, không thể tiêu biểu cho chiến sỹ thành cổ và không thể đại diện cho Hội CSTCQT 1972 được”.
 
Khi PV tìm hiểu hoạt động của cá nhân ông Lê Xuân Tánh và Hội CSTCQT 1972 nhiệm kỳ 2013-2018 trên mạng Internet thì thấy ông này thường xuất hiện trong bộ quân phục màu xanh, không quân hàm quân hiệu… thế nhưng trên một số trang mạng cựu chiến binh, ông Tánh được xưng tụng là “trung tướng Lê Xuân Tánh – Chủ tịch Hội CSTCQT 1972”.(?!)
Nhiều tổ chức nhầm lẫn ông Lê Xuân Tánh là trung tướng QĐND.

Nhiều tổ chức nhầm lẫn ông Lê Xuân Tánh là trung tướng QĐND.

Theo tìm hiểu của PV thì Hội CSTCQT 1972 nhiệm kỳ 2013-2018 của ông Lê Xuân Tánh được Bộ Nội Vụ ra QĐ thành lập từ… ngày 23/4/2013. Rõ ràng ngay khi thấy nguy cơ bị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị xử lý vì những hoạt động không minh bạch, gây bức xúc dư luận thì ông Lê Xuân Tách đã tìm cách “chạy” Bộ Nội Vụ để tiếp tục “ôm” được một tổ chức hội đầy danh tiếng này. 
Tổng hợp từ BCCM

Xem thêm tin khác