Cục Quản lý Dược có cấp, duyệt kịch bản đoạn quảng cáo thuốc Hoạt huyết Nhất Nhất “hù dọa” người tiêu dùng?

Để quảng cáo cho sản phẩm thuốc hoạt huyết, Công ty TNHH Nhất Nhất đã gây “sốc” với đoạn clip ngắn đưa và sử dụng nhiều từ ngữ phản cảm như người tiêu dùng “do nghiệp chướng từ kiếp trước” nên bị trời đày nên không cho dùng sản phẩm.

Cục Quản lý Dược có cấp, duyệt kịch bản đoạn quảng cáo thuốc Hoạt huyết Nhất Nhất “hù dọa” người tiêu dùng?

Cục Quản lý Dược có cấp, duyệt kịch bản đoạn quảng cáo thuốc Hoạt huyết Nhất Nhất “hù dọa” người tiêu dùng?

Cục Quản lý Dược có cấp, duyệt kịch bản đoạn quảng cáo thuốc Hoạt huyết Nhất Nhất “hù dọa” người tiêu dùng?

Cục Quản lý Dược có cấp, duyệt kịch bản đoạn quảng cáo thuốc Hoạt huyết Nhất Nhất “hù dọa” người tiêu dùng?

Cục Quản lý Dược có cấp, duyệt kịch bản đoạn quảng cáo thuốc Hoạt huyết Nhất Nhất “hù dọa” người tiêu dùng?

Cục Quản lý Dược có cấp, duyệt kịch bản đoạn quảng cáo thuốc Hoạt huyết Nhất Nhất “hù dọa” người tiêu dùng?

Cục Quản lý Dược có cấp, duyệt kịch bản đoạn quảng cáo thuốc Hoạt huyết Nhất Nhất “hù dọa” người tiêu dùng?

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác