Công viên Nha Trang Sao sẽ bị cưỡng chế thu hồi đất

Nếu đến hết ngày 15/8, Nha Trang Sao không phối hợp với UBND TP Nha Trang để bàn giao mặt bằng và nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì UBND TP Nha Trang sẽ tiến hành thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất theo qui định.

14 15 16 17 18 19 20 21  

 

 

Xem thêm tin khác