Công ty Phượng Hoàng xây lò gạch tại bãi ngoài đê, huyện Thanh Hà lúng túng xử lý

Thừa nhận mình không thuộc thẩm quyền nhưng UBND huyện Thanh Hà đã nhiều lần cấp Giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng Phượng Hoàng.

95 96 97 98 99 100 101 

 

Xem thêm tin khác