Công ty CP Tập đoàn Danko và những 'tù mù' về dự án 'vẽ trên giấy'

Những lùm xùm xung quanh dự án Danko Avenue của Công ty CP Tập đoàn Danko khiến dư luận bức xúc khi công trình đang được thi công dở dang nhưng đã có dấu hiệu huy động vốn trái với quy định của pháp luật.

Công ty CP Tập đoàn Danko và những 'tù mù' về dự án 'vẽ trên giấy'

Công ty CP Tập đoàn Danko và những 'tù mù' về dự án 'vẽ trên giấy'

Công ty CP Tập đoàn Danko và những 'tù mù' về dự án 'vẽ trên giấy'

Công ty CP Tập đoàn Danko và những 'tù mù' về dự án 'vẽ trên giấy'

Công ty CP Tập đoàn Danko và những 'tù mù' về dự án 'vẽ trên giấy'

Công ty CP Tập đoàn Danko và những 'tù mù' về dự án 'vẽ trên giấy'

Công ty CP Tập đoàn Danko và những 'tù mù' về dự án 'vẽ trên giấy'

Công ty CP Tập đoàn Danko và những 'tù mù' về dự án 'vẽ trên giấy'

Công ty CP Tập đoàn Danko và những 'tù mù' về dự án 'vẽ trên giấy'

Công ty CP Tập đoàn Danko và những 'tù mù' về dự án 'vẽ trên giấy'

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác