Công trình cây xanh tạo cảnh quan ở Mê Linh, Hà Nội: Dùng chất thải thay cho “cát và đất màu”

Lợi dụng việc tham gia thi công cho một số công trình trong nội thành Hà Nội, nhiều doanh nghiệp vận tải đã vận chuyển đất thải để san lấp trái phép đất nông nghiệp. Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn tiến hành mua bán đất thải để san lấp cho các...

Công trình cây xanh tạo cảnh quan ở Mê Linh, Hà Nội: Dùng chất thải thay cho “cát và đất màu”

Công trình cây xanh tạo cảnh quan ở Mê Linh, Hà Nội: Dùng chất thải thay cho “cát và đất màu”

Công trình cây xanh tạo cảnh quan ở Mê Linh, Hà Nội: Dùng chất thải thay cho “cát và đất màu”

Công trình cây xanh tạo cảnh quan ở Mê Linh, Hà Nội: Dùng chất thải thay cho “cát và đất màu”

Công trình cây xanh tạo cảnh quan ở Mê Linh, Hà Nội: Dùng chất thải thay cho “cát và đất màu”

Công trình cây xanh tạo cảnh quan ở Mê Linh, Hà Nội: Dùng chất thải thay cho “cát và đất màu”

Công trình cây xanh tạo cảnh quan ở Mê Linh, Hà Nội: Dùng chất thải thay cho “cát và đất màu”

Xem thêm tin khác