Có bao che trong nội dung xử phạt bác sĩ thẩm mỹ Đinh Viết Hưng từng gây chết người?

Ngày 22/6, website Sở Y tế TP.HCM đăng tải thông tin xử phạt bác sĩ Đinh Viết Hưng 40 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 6 tháng do hành nghề “chui”, nhưng phần cơ sở vi phạm thì lại ghi tên bác sĩ Đinh Viết Hưng chứ không phải là tên...

Xem thêm tin khác