Chủ đầu tư chung cư Artemis có “đùa giỡn” với tính mạng cư dân?

Quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội) yêu cầu chủ đầu tư chung cư Artemis khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy, đồng thời nếu để xảy ra cháy nổ thì công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Chủ đầu tư chung cư Artemis có “đùa giỡn” với tính mạng cư dân?

Chủ đầu tư chung cư Artemis có “đùa giỡn” với tính mạng cư dân?

Chủ đầu tư chung cư Artemis có “đùa giỡn” với tính mạng cư dân?

Chủ đầu tư chung cư Artemis có “đùa giỡn” với tính mạng cư dân?

Chủ đầu tư chung cư Artemis có “đùa giỡn” với tính mạng cư dân?

Chủ đầu tư chung cư Artemis có “đùa giỡn” với tính mạng cư dân?

Chủ đầu tư chung cư Artemis có “đùa giỡn” với tính mạng cư dân?

Chủ đầu tư chung cư Artemis có “đùa giỡn” với tính mạng cư dân?

Chủ đầu tư chung cư Artemis có “đùa giỡn” với tính mạng cư dân?

Chủ đầu tư chung cư Artemis có “đùa giỡn” với tính mạng cư dân?

Chủ đầu tư chung cư Artemis có “đùa giỡn” với tính mạng cư dân?

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác