Cát Tường Group có dấu hiệu thông đồng trong đấu giá 313 lô đất ở Long An

Sau khi trúng đấu giá 313 lô đất với cùng một mức giá, 5 cá nhân đã uỷ quyền cho Cát Tường Group, thanh tra xác định có dấu hiệu thông đồng, móc nối nhằm dìm giá, gây thiệt hại cho Nhà nước.

30 31 32 33

34

35 36 37 38  

Xem thêm tin khác