Cao Bằng: Công ty Trường An dựng trạm bê tông tươi trên đất nông nghiệp

Tại Cao Bằng, trạm trộn bê tông tươi Trường An được xây dựng trên đất nông nghiệp của xóm Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An làm nhiều nông dân trong vùng bức xúc.

20 21 22 23 24 

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác