Canary City Thái Nguyên chưa được giao đất đã bán là vi phạm pháp luật

Canary City Thái Nguyên chưa được giao đất đã bán là vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt đến 200 triệu, buộc nộp lại lợi nhuận bất hợp pháp...

31

32

33

34-1

35

 

 

 

Xem thêm tin khác