Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm Oligofort Powder trên một số website

Chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng trên nhiều website đang quảng cáo công dụng của Oligofort Powder như là “thần dược”: nguy cơ táo bón giảm rõ rệt, chức năng ruột được phát huy tối đa, cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, hạn chế được các vấn đề...

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm Oligofort Powder trên một số website

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm Oligofort Powder trên một số website

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm Oligofort Powder trên một số website

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm Oligofort Powder trên một số website

Xem thêm tin khác