Bộ GD&ĐT yêu cầu trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trả lại tiền cho học viên ngành Dược

Đây là yêu cầu mới nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo trước việc đào tạo chui hơn 3000 sinh viên của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Bộ GD&ĐT yêu cầu trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trả lại tiền cho học viên ngành Dược

Bộ GD&ĐT yêu cầu trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trả lại tiền cho học viên ngành Dược

Bộ GD&ĐT yêu cầu trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trả lại tiền cho học viên ngành Dược

Bộ GD&ĐT yêu cầu trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trả lại tiền cho học viên ngành Dược

Bộ GD&ĐT yêu cầu trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trả lại tiền cho học viên ngành Dược

Bộ GD&ĐT yêu cầu trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trả lại tiền cho học viên ngành Dược

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác