Bệnh viện Da liễu Trung ương bị tố mua sắm trang thiết bị cao bất thường

Đơn thư tố cáo gửi báo Nhà báo và Công luận phản ánh lãnh đạo Bệnh viện Da liễu Trung ương mua sắm nhiều trang thiết bị y tế với giá cao bất thường...

Bệnh viện Da liễu Trung ương bị tố mua sắm trang thiết bị cao bất thường

Bệnh viện Da liễu Trung ương bị tố mua sắm trang thiết bị cao bất thường

Bệnh viện Da liễu Trung ương bị tố mua sắm trang thiết bị cao bất thường

Bệnh viện Da liễu Trung ương bị tố mua sắm trang thiết bị cao bất thường

Bệnh viện Da liễu Trung ương bị tố mua sắm trang thiết bị cao bất thường

Bệnh viện Da liễu Trung ương bị tố mua sắm trang thiết bị cao bất thường

WedecorVietnam
Viết bình luận...

Xem thêm tin khác