Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Ngang nhiên xây dựng siêu thị Điện máy Xanh trên đất nông nghiệp!

Suốt một thời gian dài, siêu thị Điện máy Xanh thuộc Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động tiến hành xây dựng trái phép trên khu đất nông nghiệp thuộc đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội nhưng không bị xử lý mà ngang nhiên đi vào hoạt

Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Ngang nhiên xây dựng siêu thị Điện máy Xanh trên đất nông nghiệp!

Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Ngang nhiên xây dựng siêu thị Điện máy Xanh trên đất nông nghiệp!

Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Ngang nhiên xây dựng siêu thị Điện máy Xanh trên đất nông nghiệp!

Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Ngang nhiên xây dựng siêu thị Điện máy Xanh trên đất nông nghiệp!

Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Ngang nhiên xây dựng siêu thị Điện máy Xanh trên đất nông nghiệp!

Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Ngang nhiên xây dựng siêu thị Điện máy Xanh trên đất nông nghiệp!

Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Ngang nhiên xây dựng siêu thị Điện máy Xanh trên đất nông nghiệp!

Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Ngang nhiên xây dựng siêu thị Điện máy Xanh trên đất nông nghiệp!

Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Ngang nhiên xây dựng siêu thị Điện máy Xanh trên đất nông nghiệp!

Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Ngang nhiên xây dựng siêu thị Điện máy Xanh trên đất nông nghiệp!

Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Ngang nhiên xây dựng siêu thị Điện máy Xanh trên đất nông nghiệp!

Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Ngang nhiên xây dựng siêu thị Điện máy Xanh trên đất nông nghiệp!

Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Ngang nhiên xây dựng siêu thị Điện máy Xanh trên đất nông nghiệp!

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác