Ai cũng gù, mình lưng thẳng là đáng quý!!!

Bìa báo sáng nay này được thiết kế với chữ “khuyết tật” bị gạch bỏ, thay bằng chữ “đáng quý” được tô đậm là một thông điệp ý nghĩa, mạnh mẽ: “thẳng lưng” là đáng quý.

Câu nói “Ai cũng gù, mình thẳng lưng là khuyết tật” là một lời nguỵ biện của người làm sai, sống sai. Đó là sự tồn tại của một số người an phận để được yên ổn, thoả hiệp với cái xấu, cái tiêu cực, rốt cuộc hại cho bản thân mình và xã hội.
Trong hình ảnh có thể có: Hoàng Linh, văn bản
Không, đó không phải là lối sống của số đông. Xã hội không phải ai cũng khom lưng, và ngay cả khi có nhiều người cúi đầu thì xã hội cũng luôn hướng về sự tiến bộ, luôn có nhiều người tốt và tử tế, với lối sống chính trực, ngay thẳng.

Những người chính trực luôn đáng quý, được và đáng được tôn vinh!

Xem thêm tin khác