13 tỉ xây trường mầm non có 9 phòng học, sử dụng gần 1 năm đã xuống cấp

Được đầu tư khoảng 13 tỷ đồng, nhưng khu B Trường mầm non Hoàng Diệu (tỉnh Thái Bình) có một số phòng học có hiện tượng xuống cấp dù mới sử dụng được gần 1 năm.

13 tỉ xây trường mầm non có 9 phòng học, sử dụng gần 1 năm đã xuống cấp

13 tỉ xây trường mầm non có 9 phòng học, sử dụng gần 1 năm đã xuống cấp

13 tỉ xây trường mầm non có 9 phòng học, sử dụng gần 1 năm đã xuống cấp

13 tỉ xây trường mầm non có 9 phòng học, sử dụng gần 1 năm đã xuống cấp

13 tỉ xây trường mầm non có 9 phòng học, sử dụng gần 1 năm đã xuống cấp

13 tỉ xây trường mầm non có 9 phòng học, sử dụng gần 1 năm đã xuống cấp

13 tỉ xây trường mầm non có 9 phòng học, sử dụng gần 1 năm đã xuống cấp

WedecorVietnam

Xem thêm tin khác